simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod . ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܝܠܐ .
ComGenExod ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܐ
ComGenExod ܠܡܕܥ . ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ 25
ComGenExod ܗܢܐ ܕܒܪܫܝܬ ܐܬܚܫܚܘ ܡܛܠ ܫܘܘܕܥܐ ܕܩܕܝܡܘܬܗ ܆
ComGenExod ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ . ܡܛܠ XX[ · .
ComGenExod ܘܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܟܘܬܗ . ܡܛܠ ܕܨܒܘ 10ܕܢܪܝܡܘܢ ܥܫܘܩܝܐ
ComGenExod ܕܛܒܐ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܡܥܕܝܢ ܗܘܘ ܓܘܫܡܐ̈
ComGenExod ܕܐܠܗܐ ܩܪܝܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܒܪܝ
ComGenExod ܓܝܪ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬ ܟܝܢܗ .
ComGenExod . ܐܐܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ . ܝܘܢܝܐ
ComGenExod ܢܗܘܐ²⁰[ ܢܘܗ̇X . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗܢܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈
ComGenExod ܚܕ ܚܫ̇ܒ . ܡܛܠ ܕܒܬܪܝܗܘܢ ܗܟܝܠ ܥܕܢܐ̈
ComGenExod ܘܠܘ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܩܕܡܝܐ ܠܦܘܬ ܗ̇ܘ
ComGenExod . ܪܩܝܥܐ ܩܪܝܗܝ ܡܛܠ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܪܦܝܐ
ComGenExod . ܢܘܗ̇X ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܫܝܕܐ ܗܘܐ .
ComGenExod ܕܐܡ̇ܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܛܠ ܢܘܗ̇X ܗ̇ܘ ܐܫܝܕܐ
ComGenExod ܓܝܪ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ . ܚܕܐܐܝܟ̈
ComGenExod ܐܬ̇X . ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܐܠܨܐ ܗܘܬ
ComGenExod ܩܪܝܒ . ܘܕܬܠܬ ܡܛܠ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ
ComGenExod ܐܦ ܠܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܥܒܕܗ