simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܡܬܦܫܩ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܡܚܕܐ .
ComGenExod ܕܣܪܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܡܫܟܢܐ̈ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ
ComGenExod ܗܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܐܢܫܐ ܣܓܝܐܐ̈
ComGenExod ܘܒܡܩܡܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܒ̇ܪ ܗܘܐ ܕܚܠܡܐ
ComGenExod ܘܒܩܠܡܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܢܛܥܡܘܢ ܠܩܫܝܘܬܗܝܢ
ComGenExod ܘܚܫܘܟܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܬܥܘܟܬ ܩܛܝܢܘܬܗܘܢ
ComGenExod ܘܛܫܝܗX . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܠܗ
ComGenExod ܝܥܩܘܒ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥ̇ܩܒ ܣܘܥܪܢܐ .
ComGenExod ܟܢܥܢܝܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ
ComGenExod ܠܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܥܦܪܐ ܚܠܢܐ
ComGenExod ܠܗܕܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ
ComGenExod ܠܘܬܗܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒܥ̣ܐ ܡܢܗܘܢ
ComGenExod ܠܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܚܛ̇ܐ ܒܗ̇ܬ
ComGenExod ܠܡܕܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܚܝܩܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ
ComGenExod ܠܡܕܝܢܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܘܟܠ
ComGenExod ܠܡܬܝܠܕܘ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡܐ ܗܝ ܕܟܠܗܝܢ
ComGenExod ܠܦܪܕܝܣܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡ ܗܘ ܐܬܪܗ
ComGenExod ܠܦܪܥܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܣܒ̣ܠ
ComGenExod ܠܦܪܥܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܛܠ
ComGenExod ܠܪܓܠܘܗܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܪܓܠܘܗܝ̈