simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܟܕ ܚܙܝܬ ܗܠܝܢ : ܥܪܩܬ ܡܢܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܙܠܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܩܕܡ ܕܝܢ ܕܬܥܒܕܘܢ ܗܠܝܢ : ܠܐܚܝܘܕ ܥܡܘܢܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܐ ܕܥܒܕܬܝ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܕܥܒܕܬܝ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝܟܝ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܗܦܟܘ ܐܢܫ