simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MartStPhokSinop ܕܒܗܘ ܙܩܝܦܐ ܚܐܪ ܐܢܬ . 27 .
MartStPhokSinop ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܩܐܡ ܐܢܬ . B 225v
MartStPhokSinop ܐܠܐ ܠܢܦܫܟ ܡܠܟ ܐܢܬ . | ܘܠܐ
MartStPhokSinop ܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠ ܐܢܬ . ܒܪܡ ܕܝܢ
MartStPhokSinop ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܬܛܦܝܣ ܐܢܬ . ܘܐܬܝܬ ܒܬܪ
MartStPhokSinop ܗܘ ܕܐܢܬ ܡܝܩܪ ܐܢܬ . ܘܦܠܚ |ܐܢܬ
MartStPhokSinop ܘܒܢܘܚܡܗ ܠܐ ܡܬܒܩܐ ܐܢܬ . ܡܢ ܐܝܟܐ
MartStPhokSinop ܥܠ ܡܢܐ ܬܟܝܠ ܐܢܬ . ܡܢ ܐܝܢܐ
MartStPhokSinop ܐܢܬ ܟܝ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ | ܗܢܐ ܟܠܗ
MartStPhokSinop ܥܡ ܡܢܘ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܐܘ ܥܡ ܡܢ
MartStPhokSinop ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܩܐܡ ܐܢܬ
MartStPhokSinop ܐܪܐ ܟܝ ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ
MartStPhokSinop ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܦܘܩܐ ܗܘܿ
MartStPhokSinop ܘܒܥܒܘܕܗܘܢ ܠܐ ܡܬܒܩܐ ܐܢܬ ܐܦ ܠܐ ܣܠܩ
MartStPhokSinop . ܘܠܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ
MartStPhokSinop ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܚܫܗ ܗܘ
MartStPhokSinop ܘܓܒܪܐ ܡܫܡܗܐ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܗܐ ܡܬܢܣܐ
MartStPhokSinop ܘܐܢܬ ܡܣܝܒܐ̈ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗܘܢ . 45
MartStPhokSinop ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܗܘܘ . ܘܠܐ
MartStPhokSinop ܡܪܝ ܐܗܘܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܡ ܐܠܗܝܟ̈