simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Κατὰ Ἰωάννην ܐܢܬܘܢ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܘܝ̈ ܆ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܇ ܕܐܦ ܕܚܙܐ ܐܣܗܕ . ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ . ܘܗܘ ܝܕܥ ܂ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ .
- ܠܢ ܐܢܗܘ ܕܢܚܫ ܚܠܦ ܫܡܗ ܢܚܝܠܢ ܘܢܥܕܪܢ ܒܐܓܘܢܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܡܫܟܚ ܕܢܥܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܢܣܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ .
- ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܡܢ ܡܢܬܡܠܝ . ܗܕܐ ܗܘܬ ܡܠܬܝ ܠܘܬܟܘܢܿ ܕܐܢܐ ܕܐܦ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܠܡܢܐ ܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡܢ ܐܝܩܐ ܘܣܪܝܩܐܝܬ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI ܠܩܝܘܡܘܬܓܘܕܐ̈ ܕܡܠܐܟܐܐܦ̣-ܨܚ̈ ܘܦ-ܪܓܝ ܐܦܥܕܟܝܠ ܕܐܦ . ܚܙܘܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܫܡ̇ܝܢܐ .
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܐܢܐ ܐܥܒܪܬ ܣܟܠܘܬܟ ܠܐ ܬܡܘܬ . ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܟܠܢ ܠܥܠܡܝܢ ܕܐܦ ܘܥܡ ܢܒܝܐ ܩܥܝ . ܕܚܛܝܬ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ . ܘܒܪܫܥܬܗ ܡܦܢܐ ܠܟ .
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܠܐ ܚܕܐ ܫܘܬܦܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܡܗܝܡܢܐ ܥܡ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܕܐܦ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܛܥܘ ܠܡܠܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܡ . . ܪ .
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܚܠܦ ܫܝܢܐ ܕܐܪܒܥ ܦܢܝܬܐ̈ ܡܦܝܣܝܢ ܂ ܐܠܐ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܙܒܢ ܕܐܦ ܃ ܡܛܠ ܪܐܙܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܝܝ̇ ܬܠܬܐ ܘܬܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܬܐ 3ܡܛܠ
Chronica Minora II ܐܬ̇ܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܡ ܐܝܟ ܝܪܚܐ̈ ܬܪܝܢ ܂ ܕܐܦ ܩܡ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܒ̣ܩ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܦܛܪܐ ܂ 5ܗ̇ܘ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܝ ܬ̇ܬܒܪܟ ܡܢܗܘܢ ܒܢܡܘܣܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܆ ܩܕܡܝܗ̇ ܒܙܘܥܬܐ ܕܐܦ ܚܕܐ ܠܙܒܢܐ ܠܘܬܗܘܢ ܡ̇ܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ :
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܓܝܓܐ̈ ܐܦ ܕܝܣܩܘ ¹ܐܘ ܟܝܬ ܦܝܢܟܘܢܐ̈ : ܐܘ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘܝ . ܘܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ ܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܐܣܟܡܐ . ܗ̇ܘ ܚܘܕܪܢܝܐ :
Narsai’s Metrical Homilies on the Nativity, Epiphany, Passion, Resurrection and Ascension: Critical Edition of Syriac Text ܚܘܒܐ̈ ܕܢܦܫܐ X⁹ܡܐܣܐ : ܘܒܡܝܬܐ̈ ܬܠܬܐ ܕܐܚܝ : X⁰ܩܝܡܬܐ ܕܐܦ : ܒܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ ܕܒܘܚܪܢܗ . ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓܪܐ ܚܘܝ :
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܣ̣ܒܠ ܘܣܥ̣ܪ ܒܒܣܪ ܐܝܟ ܕܡܟܢ X ܏ܕܙ . ܕܐܦ ܘܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ ܆ ܗ̣ܘ ܟܕ X ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܬܘܕܝܢܐܝܬ :
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܒܫܠܝܐ ܝܬܝܪ ܩ̇ܐܡ ܐܢܫ ܥܠ ܫܪܪܗ ܐ . ܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗ ܗܪܟܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܣܘܟܠܐ ܕܡܠܐ ܦܝܣܐ ܫܪܝܪܐ̣ X
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Troisième base: De la théologie ܗ̇ܝ ܐܘܣܝܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܝ̇ܕܘܥܬܐ ܬܗܘܐ ܒܡ̇ܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܝ̇ܕܘܥܬܐ ܗܘܬ ܒܚ̇ܝܠܐ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ . ܐܠܨܐ X XX
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ : ܚܠܦ ܡܪܐ |ܩ |X150ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ . ܚܠܦ ܒܪ ܕܐܦ : XXXXXX ܘܐܣܟܡܐ XX X ܘ . ܡܬܚܠܦܢ ·XXXܩX ܘܡܬܚܠܥܢ̈ XX
- ܠܐX ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܪܓܫܐ̈ ܠܡܦܓܥ ܒܗܘ̇ ܐܪܙܐ ܇ ܐܦܢ ܕܐܦ ⁴ܒܗܘ̇ ܗܘܦܟܐ ܕܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܟܠܗ̇ ܚܫܚܬܐ ܕܪܓܫܐ̈ ܆ Xܥܠ
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ܠܐ ܣ̣ܦܪܐ X ܡܫܟܚ ⁵ ܠܡܐܠܦ ܆ ²⁶ܕܠܐ ܡ̇ܨܐ ܗܘܐ ܕܢܣܝܒܪ ܕܐܦ ܘܡܟܝܟ ²²ܛܒ ܘܐܣܟܡܬܢ ³ ܗܘ̇ܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܇ ²⁴ܗܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܢܘܚܝ ܥܩܬ ܠܗ ܟܕ ܫܢܝܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܂ ܕܘܒܪܢ ܕܐܦ ܃ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܬ ܢܘܚ ܂ ܕܒܝܕ ܡܪܪܐ̈ ܡܬܚܣܠ ܛܠܝܐ ܂
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܘܬ ܗܕܐ . ܐܡܪ . ܘܡܟܝܠ ܟܕ ܡܢ ܠܥܠ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪܘܬ ܡܠܬܐ ܕܐܦ ܕܢܗܘܐ ܟܠܗ ܐܠܗܘܬܐ ܒܠܝܚܘܕ ܆ ܕܙܕܩܐ ܐܬܝ̣ܫܒܬ ܠܝ ܆