simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex اقسم بحياة الملك ܀ ܚܝ̈ܬܐ̈ قوابل ܙܟܪܝܐ ܚܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܪܡܐ̈ ܫܡܐ ܗܘ ومعناه حياة عالية رفيعة طيّبة ܀ ܚܝ̈
BarBahl:SyrLex الملك . ܡܠܟܐ ܐܪܫܟܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ملك بابل ܀ ܡܠܟܬ ܡܠܟܐ ܒܨ راى مشورة . ܐܬܡܠܟ ܐܝܟ ܙܟܪ استشار . ܡܠܟ اشار ܀
BarBahl:SyrLex سوسن الملك ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ شقايق النعمان سوسنة ܡܠܟܐ ܀ ܫܘܫܢܐ̈ ܕܕܒܪܐ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ سوسن البرّ ܀ ܫܘܫܢܬ
BarBahl:SyrLex طريق الملك شوارع الطريق الاعظم السلطانيّة ܡܠܟܐ ܀ ܐܘܪ̈ܚܐ̈ الفيوج المسافرون المجتازون ܀ ܐܘܪܚ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܘܣܪܓ ܒܠܘܛܝ̈ ܡܠܟܐ شاه بلّوط . ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܀ ܒܠܘܛܝ̈ܢܐ̈ ܒܨ ܥ ܙܦܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܗܘ ܩܝܪܐ القير ܀ ܒ̇ܠܘܛ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܛܪܝܗܢ شهدانج ܀ ܟܣܣܐ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ وعظ ܡܠܟܐ . ܒܪ ܣܪܘ ܟܣܢܐ̈ ܩܪܘܠܝܘܢ البسّذ المرجان ܀ ܟܣܢܝ̈
BarBahl:SyrLex . ܐܘܪܥ ܡܪܝܐ ܒܦܬ ܪ . ܘܒܚܘܫܒܝܐ̈ ܐܘܪܚ ܐܘܪܥ . ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܡܠܟܐ الاعظم السلطانيّة الجادّة . ܒܩܪܝܚܐ̈ ܐܘܪܚ
BarBahl:SyrLex . ܐܚܪܢܐ ܒܘܢܕܩܐ̈ البُندق والحلفاء ܀ ܐܝܠܠܬܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ وهو الجلّوز ܒܨ ܕܗܢܝܢ̈ ܦܢܕܩܐ̈ ܝܘܚܢܢ ܓܘܙܝ̈
BarBahl:SyrLex . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܠܟܐ ملك . ܦܪܥܘܢ ܬܘܒ ܐܬܦܪܥܢ ܥܠ تفرعن ܡܠܟܐ والنبات ܀ ܦܪܥܘܢ ܫܡܐ ܗܘ ܐܝܓܘܦܛܝܐ ܕܡܬܦܫܩ ܣܘܪܝܐܝܬ
BarBahl:SyrLex . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ملك يقال له تاودوسيوس ܗ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܀ ܬܗܐܘܕܘܪܘܣ ܨ هبة الله ܀ [2036] ܬܗܐܘܕܘܣܝܘܣ
BarBahl:SyrLex . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܝܡܙܘܢ . ܦܪܣܐ ܐܘܟܝܬ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ قميص احمر . ܟܠܡܝܣ ܘܟܠܡܝܕܐ ܩܒܝ . ܨ ܠܒܘܫܐ ܕܠ̇ܒܫ
BarBahl:SyrLex . ܘܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܐܘܪܒܘܗܝ ܀ ܟܣܪܘܛܪܒܝܠܝܐ ܡܠܟܐ الراس ܀ ܟܣܪܣܚܣܝܣ ܟܣܪܟܝܣ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܗܘܝܘ ܫܡ ܟܘܣܪܘ
BarBahl:SyrLex . ܘܟܕ ܐܝܬܘ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܛ ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܘܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ
BarBahl:SyrLex . ܘܦܩܕ ܕܢܨܘܕܘܢ ܠܗ ܚܠܙܘܢܐ̈ ܘܢܣܒ ܕܡܗܘܢ ܘܚܠܛ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܠܡܕܝܢܬܐ . ܘܟܕ ܚܙܐܘܘܗܝ ܬܡܗܘ ܒܗ . ܘܐܬܬܪܝܡ ܫܪܒܐ ܠܘܬ
BarBahl:SyrLex . ܝܘܚܢܢ ܘܒܟܬ ܕܦܪܕ ܣܘܢܩܠܝܛܘܣ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ الملك وزاد المروزي الوزير ܀ ܣܘܢܩܠܝܛܝܩܘܣ ܝܩܝܪܝ̈
BarBahl:SyrLex . ܥܒܕ ܢܓܘ ܥܒܕܐ ܕܡܬܬܝܬܝܢܘܬܐ . ܛܒ ܗܘ ܡܪܝܐ . ܘܪܚܡܘ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ العبد العاميّ . ܥܒܕ ܢܓܘ ܥܒܕܐ ܓܘܝܐ ܕܥ̇ܐܠ ܘܢ̇ܦܩ ܩܕܡ
BarBahl:SyrLex آخر الوزير . ܨ ܟܢܘܫܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ̈ . ܣܘܢܩܠܝܛܐ ܒܪ ܡܠܟܐ هم سبعة الذين لملك الروم . ܐܝܟ ܝܘܒܠܝܐ̈ ܪܘܪܒܢܝ̈
BarBahl:SyrLex اكليل الملك . ܟܠܝܠܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕ̇ܡܐ ܠܟܠܝܠܐ ܕܗܒܢܝܐ . ܡܠܟܐ بودع الحقل ܀ ܟܠܝܘܡ اقول كليوم ܀ ܟܠܝܠܐ اكليل . ܟܠܝܠ
BarBahl:SyrLex اكليل الملك وقال جبريل هو ميليطيون او ܡܠܟܐ ܟܡܠܐܐ̈ ܩܛܡܐ الرماد ܀ ܡܝܠܝܛܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܠܝܠ
BarBahl:SyrLex البندق ܀ ܒܠܘܛ ܐܪܥܐ بلّوط الجبل ܘܐܚܪܢܐ̈ بلّوط ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܪܒܢ ܓܘܙܐ̈ ܡܠܟܝܐ̈ ܣܪܓ ܚܠܦ ܓܘܙܐ̈ ܡܠܟܝܐ̈ ܒܠܘܛܝ̈